VIOLEAF

Dizajn violinskog podbradnika

Podbradnik za violinu je dodatak koji se godinam montirao na violinu na isti način – metalnim štipaljkama. Takav način montiranja, iako prihvaćen, ima niz mana, od neudobnog žuljanja za violiniste do stvaranja drugačijeg zvuka violine.

Graditelj violina i inovator, Vladimir Proskurnjak osmišljava inovaciju koja ga oslobađa od metalnih kopči te time omogućava potpuno novi pristup dizajnu podbradnika. Dizaniran je tako da se svojim oblikom uklapa u klasičnost violine. Forma proizlazi iz same violine: reducirana spirala je element preuzet iz vrata violine, a gornji dio prati krivulju violine. Izrađen je CNC tehnologijom.

PUBLIKACIJE:
HRVATSKI DIZAJN SAD, selektirani radovi, autori knjige: Victor Margolin, Feđa Vukić, 2009.

Klijent: Violeaf
Projekt: Violinski podbradnik
Godina: 2008.
Koncept i dizajn: Ana Banić Göttlicher, Maša Vukmanović