ToMS

Vizualni identitet & dizajn časopisa

Transactions on Maritime Science (ToMS) je znanstveni časopis Pomorskog fakulteta u Splitu, Hrvatska. Časopis se objavljuje dva puta godišnje na engleskom jeziku. Dizajniran je logotip, naslovnica i sam časopis. Vodeni karakter dizajna vizualnog identiteta proteže se kroz cijeli projekt, počevši od logotipa koji “djelomično pluta i plovi te se reflektira na površini mora”. Naslovnice prate vodeni koncept, svaki put smještajući logotip na površinu mora gdje može plutati poput plutače ili ploviti poput broda.

Uvodni članak za prvi broj bio je “May the Wind Be at Your Back”, stoga se na naslovnici nalazi i simbolički prikaz, vektorska ruža vjetrova. Za svaku naslovnicu dizajniran je specifičan brodski, vektorski, element koji prati aktualnu temu časopisa. Ponekad je to propeler, sidro, kompas. U prijelomu časopisa koristi se plava boja, kao i drugi elementi koji upotpunjavaju morski karakter i unutar časopisa.

Klijent: ToMS (Pomorski fakultet u Splitu, Hrvatska)
Projekt: vizualni identitet, dizajn i prijelom časopisa, dizajn naslovnica
Godina: 2012. – 2014.
Koncept i dizajn: Ana Banić Göttlicher, Maša Vukmanović