Košnica

Keramička posuda za med

Dizajn posude za med temelji se na formi košnice. Iako je dizajnirana prvenstveno kao ekskluzivna ambalaža, ova posuda može biti i dio programa posuđa ili jednostavno zdjelica za med kao zaseban predmet. Materijal predviđen za izradu je keramika sjajne, bijele glazure, dok čep može biti izrađen od pluta ili keramike. Poseban drveni okvir dizajniran je kao svojevrsni dodatak – inverzija stalka koji simbolizira drvo s kojeg visi košnica i u prirodi.

Košnica se može objesiti na okvir, a dobivena „slika“ unosi dašak prirode i u najmodernije kuhinje. Prikazana je ambalaža i s mogućim tiskom, a na ambalažu je moguće aplicirati različite vizuale tehnikom tampon-tiska. Mnoštvo pčela koje se roji pri vrhu ili dnu stvaraju skladnu vizualnu cjelinu sa zdjelom, pritom stvarajući i novu, tamnu plohu pogodnu za aplikacije naziva meda ili drugih podataka.

IZLOŽBA:
ZzID / izložba ZzID-a (Zajednica za industrijski dizajn), Zagreb 2012.

Klijent: Samoprodukcija / Koncept
Projekt: Posuda za med
Godina: 2013.
Koncept i dizajn: Ana Banić Göttlicher, Maša Vukmanović