KALAMOTA APARTHOTEL / G Chelo restoran

KALAMOTA

KONCEPT: Detalj koji je korišten u dizajnu, a karakterističan je za Kalamotu je KUĆA. Kuća na mjestu gradnje hotela i sama pozicija vrijedan su dio priče i povijesti otoka.
Stara / nova kuća smještena je uz samu obalu otoka Kalamota sa stjenovitim prilazom.

Val, simbolički prikazan na znaku te sjedinjen s apstraktnim prikazom kuće u odliku nepravilnog kvadrata simbolički prikazuje kuću – hotel koji se “njiše” na valovima uz obalu.
Znak je pozicioniran iznad logotipa, gdje logotip postaje djelomično „uronjen“ u more pa tako i cijela površina koja se koristi, od posjetnica, omotnica i svih materijala zapravo
predstavlja stijene na morskoj obali. Odabrani papir također ima kamenu teksturu.

Logotip je konstruiran iz segmenata tipografije te fragmentiran podsjeća na kamen, ili stijenu na obali. Fragmentiran, ali kompaktnije i čvršće, kao i stijena na obali, te pozicijom ispod kuće komunicira tu priču.

Kalamota projekt:
Vizualni identitet
Primarni i sekundarni identitet
Infobook
Signalizacija
Oznake soba

KALAMOTA RESTAURANT G CHELO:

G chelo nazvan je prema nazivu mjesta u kojem se hotel nalazi.
Za restoran je osim vizualnog identiteta napravljen niz menua i vinska karta. Zadržani su isti materijali iz kojih su izrađeni i materijali za hotel Kalamota, papir, špaga, dašcice koji su i karateristični elementi uređenja hotela.
Znak G chelo zadržava isti princip tretiranja tipografije u smislu fragmentiranja. Materijali umjesto fotografije koriste ilustracije kao prikaze ponude, tako pojačavajući individualni pristup
svakom gostu i zadržavajući osobni karakter.
Svi elementi hotela i restorana imaju sirov, pomalo gusarski karakter, iako je svakom detalju u izvedi posvećena  izrazita pozornost.

Koncept i dizajn: Ana Banić Göttlicher

Godina: 2018.

Foto: Stela Kovačić